Mobiel BHV Centrum

mobiel bhv centrum

Mobiel BHV Centrum, het trainingscentrum voor bedrijfshulpverlening komt naar u toe. Cursisten hoeven niet te reizen naar de locatie van de bhv cursus maar oefenen in de eigen werkomgeving. In-cmpany bhv cursussen zijn altijd afgestemd op de situatie in uw bedrijf, er is dus 100% sprake van een bhv cursus op maat. Deze formule slaat goed aan, elke dag verzorgen we één of meerdere cursussen bhv in-company . Als we beginnen met het praktijkdeel brand staat de mobiele blusunit klaar voor de deur.

Een ander voordeel is dat u niet afhankelijk bent van de weersomstandigheden, u staat in het mobiele bhv centrum letterlijk hoog en droog. Ook in de wintermaanden kan er dus ruim aandacht worden besteed aan de praktijkoefeningen brandbestrijding.

Het mobiele centrum voor bedrijfshulpverlening wordt standaard bij alle bhv cursussen ingezet, er wordt géén onderscheid gemaakt tussen een basis en herhaling bhv, open inschrijving of in-company training. Voor hetzelfde geld heeft u een professionele bhv cursus, dan is de keus toch snel gemaakt?

Mogen we u begroeten als nieuwe gebruiker van het Mobiel BHV Centrum?

Kom binnen en verbaas u. Maar liefst 6 professionele blustrainers staan opgesteld in besloten ruimten, bereikbaar via een slingerend gangenstelsel. Ongekende mogelijkheden met een een werkende brandmeldinstallatie, ontruimingsalarm, noodverlichting, rookgenerator,  intern telefooncircuit, gevaarsetiketten, licht- en geluidseffecten. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidskleding is ruim voldoende aanwezig.

Met een mobiel bhv centrum tilt u de bedrijfshulpverlening naar een hoger niveau.