BHV Keurmerk

bhv keurmerk

Het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening wordt verleend aan bhv opleidingsinstituten in Nederland die voldoen aan specifieke eisen. Een basisopleiding BHV bij een opleidingsinstituut met het Keurmerk voldoet aan de daarvoor gestelde normen. Het NIBHV draagt zorg voor de erkenning en controle van de kwaliteit.

Het BHV Keurmerk bedrijfshulpverlening vergemakkelijkt de herkenbaarheid van de kwaliteit van de BHV-opleidingsinstituten. Bhv cursisten bij een opleidingsinstituut, waaraan het Keurmerk is verleend, hebben de zekerheid dat zij met een kwaliteitsopleiding te maken hebben.

Het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening is drie jaar geldig. Als bij controle blijkt dat het opleidingsinstituut blijvend aan de voorwaarden voldoet, wordt de erkenning verlengd. Het NIBHV controleert regelmatig of de bhv opleider aan de gestelde eisen voldoet.