Bhv Cursus Onderwijs

In schoolgebouwen verblijven dagelijks leerlingen / studenten. Zij gaan er vanuit dat de veiligheid op school voldoende gegarandeerd is. Bij een calamiteit moeten grote aantallen leerlingen in korte tijd de school verlaten, dit vergt kunde en inzicht van bedrijfshulpverleners om dit op adequate wijze te begeleiden.

De diversiteit van het onderwijs brengt specifieke risico's met zich mee. Sportzalen, klimwanden, praktijklokalen met gevaarlijke stoffen, theaterruimte enz. Een maatwerk cursus bedrijfshulpverlening is absoluut noodzakelijk om de bhv taken goed uit kunnen voeren.

Bhv-Specialist.nl is gespecialiseerd in het aanbieden van maatwerk bhv trainingen op locatie voor onderwijsinstellingen. Wij leren u invulling te geven aan de bhv taken in uw eigen schoolgebouw.