Zeeuwind

BHV CURSUS ZEELAND | VLISSINGEN
Zeeuwind is een coöperatie voor windenergie. De coöperatie heeft als doel het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Het werkgebied van Zeeuwind is Zeeland.

Bhv-Specialist.nl verzorgt voor Zeeuwind de BHV Herhaling in een mixgroep te Goes.